پروژه های پایان یافته

 پروژه های پایان یافته

ردیف سال اجرا کارفرما شرح پروژه زمینه پروژه
1 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه کنتور توربینی
2 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه شیر ایمنی
3 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه کنتور توربینی
4 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه شیر ایمنی
5 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه شیر و رگولاتور
6 1388 شرکت پایاب پیمانکار توسعه مخازن فلزی سوخت نیروگاه سازند اراک Field Instrument
7 1388 شرکت پایاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه ارومیه Hook up Material
8 1389 شرکت نارگان تولید بوتن 1 جم دیسک های انفجاری
9 1389 شرکت نارگان تولید بوتن 1 جم Wedge Meter
10 1389 شرکت نارگان تولید بوتن 1 جم Local ESD Hand Switch
11 1389 شرکت نارگان تولید بوتن 1 جم Local ESD Hand Switch
12 1390 شرکت نارگان پتروشیمی کردستان ترانسمیتر دما
13 1390 شرکت نارگان فاز 12 پارس جنوبی شیر خلا شکن
14 1390 شرکت نارگان پتروشیمی کردستان جریان سنج
15 1390 شرکت نارگان پتروشیمی کردستان سطح سنج
16 1391 شرکت نارگان فاز 12 نفت و گاز پارس جنوبی لوله و اتصالات
17 1391 فرادست انرژی فلات پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شیرآلات برنزی
18 1391 پالایش نفت امام خمینی (شازند) طرح توسعه پالایشگاه شازند چیلر برقی
19 1391 شرکت نارگان فاز 12 نفت و گاز پارس جنوبی دیسک های انفجاری
20 1391 پتروکاران شفق کیش فاز 13 نفت و گاز پارس جنوبی شیرهای خلاشکن
21 1391 پتروکاران شفق کیش فاز 16 ، 15 نفت و گاز پارس جنوبی شیرهای خلاشکن
22 1391 پتروکاران شفق کیش فاز 24، 23، 22 نفت و گاز پارس جنوبی شیرهای خلاشکن
23 1392 شرکت نارگان- پتروشیمی کردستان Flow Transmitters
24 1392 شرکت نارگان – پتروشیمی کردستان Thermal Flow Transmitters
25 1391 شرکت نارگان – پتروشیمی کردستان Temperature Transmitter
26 1391 شرکت سندروس صنعت Vacuum Breaker
27 1392 شرکت پتروکاران شفق کیش فاز 15 و 16 پارس جنوبی قطعات یدکی Vacuum Breaker
28 1392 شرکت نارگان فاز 12 پارس جنوبی Tubes
29 1392 شرکت فرادست انرژی فلات پروژه احداث پالایشگاه میعانات گزی بندرعباس Boronze Valve
30 1392-1393 شرکت نارگان فاز 12 پارس جنوبی Pressure gauges & Diff Pressure gauges
31 1392 مدیریت تولید برق جنوب فارس Speed Sensor
32 1392 شرکت پالایش نفت بندرعباس Butterfly Valve
33 1393 شرکت تاسیسات دریایی ایران فاز 12 پارس جنوبی Butterfly Valve
34 1392 شرکت نارگان فاز 12 پاس جنوبی Vacuum Breaker Valve
35 1392 شرکت نیرپارس فاز 19 پارس جنوبی MOV
36 1392 شرکت نارگان فاز 12 پارس جنوبی Rupture disk
37 1393 شرکت پتروپارس ایران فاز 19 پارس جنوبی Rupture disk
38 1393 شرکت مهندسی تارا فاز 19 پارس جنوبی Instrument tube & fitting
39 1393 شرکت نارگان فاز 12 پارس جنوبی Plug Valve